Implementacija individualnega sistema za identifikacijo in registracijo drobnice Izvedba popisa živali na obratih

 

 

 Predmet:

KGZS bo s podizvajalci v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-123/2022, namenjenega identifikaciji in registraciji drobnice izvedla registracijo in popis v novembru, decembru in januarju 2023.

Predmet javnega naročila je popis živali na obratih, ki redijo drobnico. Popis se bo izvajal v obdobju od 10. novembra 2022 do 31. januarja 2023. Z dnem, ko bo obrat popisan in bodo vse individualno označene živali registrirane v CRD, bo ta obrat vstopil v novi sistem identifikacije in registracije drobnice. Rejci drobnice bodo lahko izvedli premike individualno označenih živali samo v primeru, če bodo le-te predhodno registrirane v CRD. Izbrani izvajalec bo izvedel popis živali na obratih pri rejcih drobnice, ki ne bodo izkoristili možnosti za pridobitev dostopa do CRD.

Glavne dejavnosti:

Naročnik bo rejcem drobnice na podlagi podatkov iz CRD, začetek novembra 2022 poslal obvestilo z navodili za izvedbo popisa živali na obratu. V navodilih bo pojasnjeno, da se lahko odločijo za eno izmed naslednjih možnosti:

        - za registracijo živali oz. izvedbo popisa na obratu uporabijo spletno aplikacijo ali si naložijo mobilno aplikacijo;

        - lahko izpolnijo obrazec za popis, ki ga bodo prejeli po pošti in ga posredujejo izvajalcu popisa;

        - popis na obratu izvede izbrani izvajalec.

Izbrani izvajalec mora izvesti popis v skladu s spodaj navedenimi točkami. Živali morajo biti označene in registrirane v skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice.

 

1. Registracija živali.

Registracija živali pomeni vnos naslednjih podatkov v CRD:

        - ID za drobnico,

        - mesec in leto rojstva,

        - datum označitve,

        - pasemski tip,

        - vrsto elektronskega identifikatorja oz. tetoviranje.

2. Izvedba popisa na terenu.

Naloge izvajalca popisa na obratu:

  • Popis živali na obratu

        - pregled stanja živali (katere živali so že registrirane, koliko jih je treba označiti);

        - označitev živali, ki jih je potrebno označiti;

        - primerjava registriranih živali v CRD s stanjem na kmetiji;

        - obrazložitev novega sistema.

  • Vnos naslednjih podatkov v CRD na podlagi popisa - registracija živali:

        - ID za drobnico,

        - mesec in leto rojstva,

        - datum označitve,

        - pasemski tip,

        - vrsto elektronskega identifikatorja oz. tetoviranje.

Cilj: 

Cilj je registracija in identifikacija vseh ovc in koz, ki so starejše od 9 mesecev, katerih rejci bodo uveljavljali subvencije v novem programskem obdobju. Podatki bodo zbrani v CRD.

Podizvajalci registracije in popisa drobnice:

KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj.