Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz PRP 2018

Javno naročilo 430-148/2018: usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz programa razvoja podeželja republike slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2018

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije izvaja v okviru javnega naročila »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa EK iz PRP 2014–2020, za leto 2018«.

Usposabljanje je namenjeno  kmetom, ki bodo oz. so že vstopili v ukrep EK,  je pogoj za uspešno izvajanje ukrepa v programskem obdobju 2014–2020, saj ekološko kmetovanje zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti. Usposabljanje bo izvedeno v obliki osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja.  Z njima se bo  udeležencem zagotovilo  informacije, potrebne za uspešno izvajanje ukrepa EK iz PRP 2014 – 2020.

Organizirani bosta dve ravni usposabljanja:

Osnovno usposabljanje za tiste, ki so v tekočem letu vstopili v ukrep EK, bo trajalo 6 ur in vsebine predavanj so razdeljene  na štiri sklope

  1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
  2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
  3. ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  4. predstavitve dobrih praks (2 uri).

Nadaljevalno usposabljanje za  tiste, ki so v ukrepu že dlje, bo trajalo 6 ur in bo

  1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ura);
  2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);
  3. trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  4. ogledi - predstavitve dobrih praks (2 uri).

Za natančnejše informacije o krajih in vsebinah usposabljanj se pozanimajte na svojem Kmetijsko gozdarskem zavodu.

 

PROGRAM USPOSABLJANJ

Najava terminov usposabljanj

GRADIVO

Ukrep Ekološko kmetovanje- nadaljevalno

Ukrep Ekološko kmetovanje - osnovno

IZVEDBA USPOSABLJANJ