Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP za 2020 - anketa

Anketa

Usposabljanje za upravičence, ki so v okviru podukrepa »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020« izbrali razvojni cilj 10.1: Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Osnovni namen ankete je pridobiti informacije o usposabljanjih za potrebe podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju usposabljanj.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni tako za ženske kot tudi moške. Hvala za sodelovanje!