Usposabljanje dobrobit živali prašičereja 2018

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju prašičereje, za leto 2018

Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo preko shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrobiti živali  je ena od prednostnih področij pri izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. KGZS bo izvajala usposabljanja za potrebe rejcev prašičev, ki so vstopili v ukrep  dobrobit živali..

Namen usposabljanja rejcev prašičev je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ na področju prašičereje . Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine, pričakujemo, da bo to usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju zahtev ukrepa DŽ in njegovega izvajanja na področju prašičereje.

Usposabljanje bo potekalo v oblik 6 urnega tečaja.  Predstavljeni bodo  tematski sklopi o izvajanju ukrepa dobrobit živali in  ravnanju s prašiči. Poudarek na dobrem počutju prašičev in produktivnosti ter vzpostavitvi in vzdrževanju zdravstvenega stanja v plemenski čred,  pri tekačih in pitancih ,Na usposabljanju bodo predstavljeni primeri dobrih praks izvajanja dobrobiti živali pri prašičih v Sloveniji.

Usposabljanje je za rejce, ki s vključeni v ukrep dobrobit živali, brezplačno.

 

PROGRAM USPOSABLJANJ

Obvezna usposabljanja na področju prašičereje za leto 2018

GRADIVO

Ukrep DŽ prašičereja

IZVEDBA USPOSABLJANJ