Izvedba individualnih svetovanj na področju gospodarske učinkovitosti in izboljšanja odpornosti kmetij

   

Izvedba individualnih svetovanj na področju gospodarske učinkovitosti in izboljšanja odpornosti kmetij

Predmet javnega naročila je izvedba individualnih svetovanj, ki bodo povečale gospodarsko učinkovitost kmetij in izboljšale njihovo odpornost v kriznih razmerah. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 28.03.2022, pod oznako 2022/S 061-161081.

Individualna svetovanja obsegajo različna področja in sicer, psihoterapevtsko podporo, uveljavljanje pravic v okviru socialne zakonodaje, zaposlovanje na kmetijah in gospodarske učinkovitosti, pokojninskega zavarovanja in vdovskih pokojnin, prenosniku pred prenosom kmetije na mladega kmeta, nove organizacije dela po zamenjavi nosilca, bivanjskih vprašanj in ostalih zadev, ki tarejo kmete. 

CILJ

Cilj javnega naročila je povečanje usposobljenosti in seznanjenost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev z vsebinami, ki neposredno vplivajo na odpornost kmetijskega gospodarstva.

VSEBINA IN NAMEN

Na svetovalca se lahko člani kmetijskih gospodarstev obrnejo po najrazličnejše informacije, vezane na koriščenje različnih pravic, razjasnitev obstoječih možnosti, ki so na voljo ali samo za nasvet v primeru stiske itd. Nudi se celovita obravnava glede na potrebe prejemnikov svetovanj iz naslednjih vsebin:

Svetovanje s področja uveljavljanja pravic v okviru socialne zakonodaje (socialno in invalidsko varstvo, varstveni dodatek..);

- Svetovanje s področja psihoterapevtske podpore kmetom (svetovanje s področja duševnega zdravja na kmetijah, ki zajema duševne stiske med člani družinske kmetije s katerimi se soočajo ob različnih prelomnicah v družinskem življenju npr. ob prenosu kmetije na mladega kmeta, ob prihodu zakonskega partnerja/partnerice na družinsko kmetijo, ob spremembah, ki jih uvaja novi nosilec kmetije…);

- Svetovanje s področja zaposlovanja na kmetijah in gospodarske učinkovitosti;

- Svetovanje s področja pokojninskega zavarovanja, vdovskih pokojnin itd.;

- Svetovanje prenosniku pred prenosom kmetije na mladega kmeta (- kaj si lahko zadrži v dosmrtni lasti (glede na pogoje javnega razpisa za podporo mlademu prevzemniku), - kakšno oskrbo in pravice lahko zahteva, - kdo izplača otroke oziroma sorojence, ki ne bodo prevzeli kmetije, - kakšna skrb gre prenosniku in partnerju/partnerici v primeru nepokretnosti, bolezni);

- Svetovanja s področja nove organizacije dela po zamenjavi nosilca (- kdo je glavni, - kdo koliko dela in koliko dobi plačila, - kdo plačuje stroške in komu gredo plačila iz kmetijske dejavnosti, - kdo vzgaja otroke, - kdo skrbi za vrt, - kdo je glavni v hiši in kdo na kmetiji, - kako na miren način reševati nesoglasja…);

- Svetovanja s področja bivanjskih vprašanj in ostalih zadev, ki tarejo kmete.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultat je, da člani KMG pridobijo celotno podporo na več področjih, na enem mestu. Na ta način se kmetija lahko obravnava kot celota in član KMG naslavlja na svetovalca najbolj pereče težave s področja uveljavljanja pravic v okviru socialne zakonodaje, psihoterapevtske podpore kmetom, svetovanje s področja zaposlovanja na kmetijah in gospodarske učinkovitosti, svetovanje s področja pokojninskega zavarovanja in, vdovskih pokojnin, svetovanje prenosniku pred prenosom kmetije na mladega kmeta, svetovanja s področja nove organizacije dela po zamenjavi nosilca, svetovanja s področja bivanjskih vprašanj in ostalih zadev ter drugih sorodnih vidikov.

Pričakujemo, da bodo individualna svetovanja omilile posledice ukrepov, povezanih z zajezitvijo epidemije koronavirusa, pripomogla k nujno potrebnim prilagoditvam kmetijskih gospodarstev v smeri večje učinkovitosti, konkurenčnosti in odpornosti.

PODIZVAJALCI SVETOVANJA

KGZS - Zavod Celje, KGZS