Izberite kategorijo:
Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tujine
Avtor: https://www.freepik.com/
Avtor: www.freepik.com
Avtor: www.freepik.com
Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozd...
Vpis v zemljiško knjigo
Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini
Vzorec darilne pogodbe (opomba: podatki niso pravi)
Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na dedič...
Občinske ceste na zasebnih zemljiščih
Spreminjanje meje parcele
Ureditev meje
Sodna ustanovitev služnosti za dostop do nepremičn...
Priposestvovanje
Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče doseči
Solastnina in delitev solastnine.
Stvarna služnost
Pazite na afriško prašičjo kugo
Pogodbe, sklenjene na daljavo
Kako pridobiti status kmeta?
Služnost v javno korist
Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišča
Dedovanje zaščitenih kmetij
Pogodba o preužitku
Pogodba o dosmrtnem preživljanju