Strokovna gradiva

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Organska snov v tleh v zelenjadarstvu

 • Zbornica svetuje, Gospodarjenje,

  Zaposlovanje na kmetijah, avgust 2020

 • Živinoreja, Govedoreja

  Izgube telet v SLO Stane Glač

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Strniščna obdelava

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Kako ravnati s slamo

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Poletna brazda

 • JSKS, Rastlinska pridelava,

  Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave; Nat...

 • Vinogradništvo in vinarstvo

  Etiketa - osebna izkaznica vina; Tadeja Vodov...

 • JSKS, Hmeljarstvo

  Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Škodljivec kapusova muha in kako ga odpraviti

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Spomladansko namakanje jagod

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  V pomoč pri odmerjanju namakalnih obrokov

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • Gospodarjenje, Zaposlitev in sociala

  Začasno in občasno delo v kmetijstvu (2020)

 • JSKS, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Anton Zavodnik: Suša na travinju spomladi 202...

 • JSKS, Sadjarstvo

  Ukrepi po pozebi na območju Posavja, Dolenjsk...

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Pridelava zelenjave prek celega leta

 • Sadjarstvo

  Posledice letošnjih spomladanskih pozeb in su...

 • Kmetijstvo in okolje, JSKS,

  Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega zra...

 • Rastlinska pridelava, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi

 • Ekonomika in davki

  Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozda...

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Posadimo lokalne tradicionalne in avtohtone s...

 • Ekološko kmetijstvo, JSKS,

  Gnojila in gnojenje v ekološkem kmetovanju

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Skrb za ohranitev kakovosti vina

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Spomladanska oskrba posevkov

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Priprava travne ruše na novo rastno sezono

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Dobro je poznati svojo zemljo

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje

 • Gospodarjenje, Zaposlitev in sociala

  Socialno zavarovanje za kmete (marec 2020)

 • Poljedelstvo

  Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelava oljnih buč

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti,

  Transmaščobne kisline