Strokovna gradiva

 • JSKS , Zbornica svetuje ,

  Organska snov v tleh v zelenjadarstvu

 • Zbornica svetuje , Gospodarjenje ,

  Zaposlovanje na kmetijah, avgust 2020

 • Živinoreja , Govedoreja

  Izgube telet v SLO Stane Glač

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava

  Strniščna obdelava

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava

  Kako ravnati s slamo

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava

  Poletna brazda

 • JSKS , Rastlinska pridelava ,

  Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave;...

 • Vinogradništvo in vinarstvo

  Etiketa - osebna izkaznica vina; Tadeja Vo...

 • JSKS , Hmeljarstvo

  Predčiščenje in napeljava poganjkov na vod...

 • Zbornica svetuje , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Škodljivec kapusova muha in kako ga odpraviti

 • Zbornica svetuje , Sadjarstvo

  Spomladansko namakanje jagod

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava

  V pomoč pri odmerjanju namakalnih obrokov

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • Gospodarjenje , Zaposlitev in sociala

  Začasno in občasno delo v kmetijstvu (2020)

 • JSKS , Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Anton Zavodnik: Suša na travinju spomladi...

 • JSKS , Sadjarstvo

  Ukrepi po pozebi na območju Posavja, Dolen...

 • JSKS , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Pridelava zelenjave prek celega leta

 • Sadjarstvo

  Posledice letošnjih spomladanskih pozeb in...

 • Kmetijstvo in okolje , JSKS ,

  Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega...

 • Rastlinska pridelava , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi

 • Ekonomika in davki

  Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne go...

 • JSKS , Zbornica svetuje ,

  Posadimo lokalne tradicionalne in avtohton...

 • Ekološko kmetijstvo , JSKS ,

  Gnojila in gnojenje v ekološkem kmetovanju

 • JSKS , Zbornica svetuje ,

  Skrb za ohranitev kakovosti vina

 • JSKS , Zbornica svetuje ,

  Spomladanska oskrba posevkov

 • JSKS , Zbornica svetuje ,

  Priprava travne ruše na novo rastno sezono

 • JSKS , Zbornica svetuje ,

  Dobro je poznati svojo zemljo

 • JSKS , Zbornica svetuje ,

  Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje

 • Gospodarjenje , Zaposlitev in sociala

  Socialno zavarovanje za kmete (marec 2020)

 • Poljedelstvo

  Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze

 • Zbornica svetuje , Poljedelstvo

  Tehnologija pridelava oljnih buč

 • Zbornica svetuje , Dopolnilne dejavnosti ,

  Transmaščobne kisline