Strokovna gradiva

  • Živinoreja , Prašičereja

    Tehnološki list prašičereja - Biovarnost i...

  • Živinoreja , Prašičereja

    Tehnološki list prašičereja - samoocena bi...

  • Gospodarjenje , Zaposlitev in sociala

    Socialno zavarovanje za kmete - leto 2023