Strokovna gradiva

  • Živinoreja, Prašičereja

    Tehnološki list prašičereja - Biovarnost in t...

  • Živinoreja, Prašičereja

    Tehnološki list prašičereja - samoocena biova...

  • Gospodarjenje, Zaposlitev in sociala

    Socialno zavarovanje za kmete - leto 2023