Strokovna gradiva

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Prehrana jagnet in kozličkov 2019

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Smernice dobre prakse v primarni pridelavi...

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti

  Analiza stanja dopolnilnih dejavnosti

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti,

  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Zbornica svetuje, Gospodarjenje,

  Zaposlovanje na kmetiji, februar 2019

 • Zbornica svetuje, Drobnica,

  Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit ž...

 • Zbornica svetuje, Govedoreja,

  Navodilo za izvajanje koprološke analize