Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje , Poljedelstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo špargljev

 • Zbornica svetuje , PEFC ,

  Navodila in usmeritve za trajnostno gospod...

 • Zbornica svetuje , Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk

 • Zbornica svetuje , Drobnica

  Smernice dobre prakse pri obdelavi nastriž...

 • Zbornica svetuje , Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave oljnih buč

 • Zbornica svetuje , Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Lucerna

 • Zbornica svetuje , Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave čebule

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje

  Odpadne vode

 • Zbornica svetuje , Prašičereja

  Kakovost prašičjega mesa

 • Zbornica svetuje , Zaposlitev in sociala

  Socialna varnost kmetov kmetic 2013