Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo špargljev

 • Zbornica svetuje, PEFC,

  Navodila in usmeritve za trajnostno gospodarj...

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Smernice dobre prakse pri obdelavi nastrižene...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave oljnih buč

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Lucerna

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave čebule

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Odpadne vode

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kakovost prašičjega mesa

 • Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala

  Socialna varnost kmetov kmetic 2013