Strokovna gradiva

 • Ekološko kmetijstvo , Zbornica svetuje ,

  Tehnološki list Prehrana govedi na ekološk...

 • Zbornica svetuje , Poljedelstvo

  Pridelava čebule

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje ,

  Model za izračun upravičenosti namakanja

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje ,

  Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za...

 • Zbornica svetuje , Prašičereja ,

  Alternativni sistemi reje prašičev v hlevi...

 • Zbornica svetuje , Živinoreja

  Vnos gospodarskih bolezni - odgovornost rejca

 • Ekološko kmetijstvo , Zbornica svetuje ,

  Prehrana mlečnih ovc v konvencionalni in e...

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava

  Neprezimni medonosni posevki

 • Zbornica svetuje , Poljedelstvo

  Ozelenitev njivskih površin

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava

  Setev rastlin za podor

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje

  Namakanje kmetijskih zemljišč

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje ,

  Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gn...

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje

  Kmetovanje na vodovarstvenih območjih

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje

  Navodila za kmetovanje v degradiranem okol...

 • JSKS , Zbornica svetuje ,

  Pomen in uporabnost avtohtone pasme v gove...

 • Zbornica svetuje , Izobraževanje

  5 korakov do pridobitve nacionalne poklicn...

 • Zbornica svetuje , Socialno podjetništvo

  Od ideje do socialnega podjetja z družbeni...

 • Zbornica svetuje , Dopolnilne dejavnosti ,

  S kmetije za vas 2015