Strokovna gradiva

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološki list Prehrana govedi na ekoloških...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Model za izračun upravičenosti namakanja

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zma...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja,

  Alternativni sistemi reje prašičev v hlevih t...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Vnos gospodarskih bolezni - odgovornost rejca

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Prehrana mlečnih ovc v konvencionalni in ekol...

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Neprezimni medonosni posevki

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Ozelenitev njivskih površin

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Setev rastlin za podor

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Namakanje kmetijskih zemljišč

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnoji...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Kmetovanje na vodovarstvenih območjih

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Navodila za kmetovanje v degradiranem okolju...

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedor...

 • Zbornica svetuje, Izobraževanje

  5 korakov do pridobitve nacionalne poklicne k...

 • Zbornica svetuje, Socialno podjetništvo

  Od ideje do socialnega podjetja z družbenim u...

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti,

  S kmetije za vas 2015