Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo solatnic

 • Zbornica svetuje , Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Tehnološka navodila za pridelavo mešanic d...

 • Zbornica svetuje , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava ,

  Tehnološki list - naprava hmeljišča

 • Zbornica svetuje , Ekonomika in davki

  Mali davčni vodič

 • Zbornica svetuje , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave zelja

 • Zbornica svetuje , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave cvetače

 • Zbornica svetuje , Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za zaščito pred spomla...

 • Ekološko kmetijstvo , Zbornica svetuje ,

  Skupinska reja svinj ob prasitvi v ekološk...

 • Zbornica svetuje , Predelava živil živalskega izvora ,

  Akrilamidi v živilih

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika m...

 • Zbornica svetuje , Prašičereja

  Kroženje hranil na prašičerejski kmetiji

 • Zbornica svetuje , Vinogradništvo in vinarstvo

  Obnova vinogradov 2018

 • Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje ,

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika m...

 • Zbornica svetuje , Rastlinska pridelava

  Invazivne rastline v kmetijstvu 2018

 • Zbornica svetuje , Vinogradništvo in vinarstvo ,

  Postopek pridobivanja dovoljenja za sajenj...

 • Zbornica svetuje , Poljedelstvo

  Sortni izbor krompirja 2018

 • JSKS

  Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2017