Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo solatnic

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Tehnološka navodila za pridelavo mešanic dete...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava,

  Tehnološki list - naprava hmeljišča

 • Zbornica svetuje, Ekonomika in davki

  Mali davčni vodič

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave zelja

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave cvetače

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za zaščito pred spomladan...

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Skupinska reja svinj ob prasitvi v ekološki p...

 • Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora,

  Akrilamidi v živilih

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikr...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kroženje hranil na prašičerejski kmetiji

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo

  Obnova vinogradov 2018

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikr...

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Invazivne rastline v kmetijstvu 2018

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo,

  Postopek pridobivanja dovoljenja za sajenje v...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Sortni izbor krompirja 2018

 • JSKS

  Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2017