Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje, Gospodarjenje

  Zavarovanja v kmetijstvu v letu 2017

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sladkorne pese

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za omilitev posledic p...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo,

  Tehnološka navodila za integrirano pridela...

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološka navodila za ekološko pridelavo...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Dobra higienska praksa - Clostridium diffi...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Osnovna strategija umetnega osemenjevanja...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje kono...

 • Zbornica svetuje, Kmetijske podpore

  Priročnik za izvajanje navzkrižne skladnos...

 • Zbornica svetuje, Ekonomika in davki

  Dohodnina 2017

 • Zbornica svetuje, Ekonomika in davki

  Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih z...

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti

  Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2017

 • JSKS

  Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2016

 • Zbornica svetuje, Ostale rejne živali

  Projekt izdelave ribogojnice 2017

 • Zbornica svetuje, Trženje in promocija

  Šolska shema vrsta živil in objave ponudni...

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Prehrana mesne ovce 2017

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo ameriških...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave industrijske konoplj...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave ajde 2017

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnološka navodila Nizek fižol 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave solate 2017

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kondicija plemenskih svinj

 • Zbornica svetuje, Prireja mleka

  Tehnološka navodila za krmljenje molznic 2017

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo malin 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave radiča 2017

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološka navodila za ekološko pridelavo...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Zrnate stročnice kot alternativni vir v pr...

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo jagod 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave endivije 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo,

  Zelenjavna veriga - dogovor o informiranju...