Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sončnice

 • Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje,

  Gnojevka iz bioplinskih naprav in ekološko km...

 • Zbornica svetuje, Ostale rejne živali

  Ekološka reja divjadi v oborah

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Skale za oceno kondicije živali (Priročnik za...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Omamljanje, barva mesa in pH vrednost mesa

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Voda kot pogoj za uspešno rejo prašičev

 • Zbornica svetuje, Gospodarjenje

  Najboljše tehnike za zelo velike kmetije