Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje , PEFC

  Ponudite certificiran les

 • Zbornica svetuje , Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sončnice

 • Ekološko kmetijstvo , Kmetijstvo in okolje ,

  Gnojevka iz bioplinskih naprav in ekološko...

 • Zbornica svetuje , Ostale rejne živali

  Ekološka reja divjadi v oborah

 • Ekološko kmetijstvo , Zbornica svetuje ,

  Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku

 • Zbornica svetuje , Živinoreja

  Skale za oceno kondicije živali (Priročnik...

 • Zbornica svetuje , Prašičereja

  Omamljanje, barva mesa in pH vrednost mesa

 • Zbornica svetuje , Prašičereja

  Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah

 • Zbornica svetuje , Prašičereja

  Voda kot pogoj za uspešno rejo prašičev

 • Zbornica svetuje , Gospodarjenje

  Najboljše tehnike za zelo velike kmetije