Glasilo Zelena dežela

PREDSTAVITEV

Zelena dežela je glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki izhaja šestkrat letno.

Glasilo Zelena dežela z naklado 100.000 izvodov je eden redkih časopisov, ki ga berejo tako na podeželju kot tudi v mestih, saj ga prejemajo skoraj vsi lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, prebirajo pa ga tudi njihovi družinski člani. V njem na poljuden način seznanjamo bralce o novostih v kmetijstvu in gozdarstvu, pozornost pa pritegnejo tudi sporočila oglaševalcev.

Časopis je za člane KGZS brezplačen.

NOVA ŠTEVILKA

Zelena dežela 179 - avgust 2023OGLAŠEVANJE IN CENIK

Informacije o oglaševanju v glasilu Zelena dežela lahko dobite na:

Agencija KreativaM, Mojca Smolič, s.p.
E-naslov: info@kreativam.si
Mobilni telefon: 031 845 669

 

UREDNIŠTVO

Odgovorni urednik
Robert Peklaj
Telefon: (01) 513 66 40
E-naslov:  zelena.dezela@kgzs.si

Novinar
Marjan Papež
Telefon: (01) 513 66 78
E-naslov:  zelena.dezela@kgzs.si

Arhiv Glasilo Zelena dežela