Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Rok do: 19. 4. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Objavljeno: 15. 2. 2019 | Šifra razpisa: Podukrep 16.5 | Velja od: 28. 12. - 19. 4. | Razpisana sredstva: 3 milijoni €
Kategorije: Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

2. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (projekti EIP).

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Tematike pilotnih projektov so naslednje:

a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami:

  • Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami,
  • Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami,
  • Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami;

b) Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih;

c) Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine;

č) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode:

  • Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
  • Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode,
  • Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode;

d) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.

Več o razpisu lahko preberete v predstavitvi.

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije