Svetovni dan Zemlje - planet proti plastiki

Svetovni dan Zemlje - planet proti plastiki

Kmetijstvo in okolje  | 
Ob svetovnem dnevu Zemlje velja poziv k zmanjšanju uporabe plastike

Ob svetovnem dnevu Zemlje velja poziv k zmanjšanju uporabe plastike

Geslo letošnjega svetovnega dneva Zemlje je Planet proti plastiki. Poziva k zmanjšanju uporabe plastike v dobro zdravja ljudi in planeta. Med zahtevami je tako 60-odstotno zmanjšanje proizvodnje plastike do leta 2040 s končnim ciljem zagotoviti prihodnost brez plastike za prihodnje generacije.

Svoj prispevek naj bi prispevala tudi Evropa s svojim zelenim dogovorom. Evropski zeleni dogovor je namreč niz političnih pobud Evropske komisije z glavnim ciljem, da Evropa do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Je ključni rezultat strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in bo prispeval k ciljem Evropskega zelenega dogovora.

Prednostne naloge evropskega zelenega dogovora vključujejo:

  • zaščito naše biotske raznovrstnosti in ekosistemov,
  • zmanjšanje onesnaževanja zraka, vode in tal,
  • prehod na krožno gospodarstvo,
  • izboljšanje ravnanja z odpadki in
  • zagotavljanje trajnostnosti našega modrega gospodarstva in ribiškega sektorja.

Z delom na teh ključnih področjih bo EU izboljšala zdravje in kakovost življenja državljank in državljanov, obravnavala okoljske probleme in zmanjšala emisije toplogrednih plinov.

Evropska komisija je sprejela sklop predlogov za pripravo podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki