Spremembe pogoja PCT - informacija za kmete

Spremembe pogoja PCT - informacija za kmete

Zbornica svetuje  | 
Spremembe pogoja PCT - informacija za kmete

Skladno z vladnim odlokom se pogoj PCT širi na številne dejavnosti. Tako ste kmetje, ki opravljate dejavnost ponujanja in prodaje blaga in storitev (npr. prodaja na tržnici), dolžni izpolnjevati PCT pogoj, saj pri opravljanju dela prihajate v neposreden stik z drugimi osebami.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi

PCT pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjujete, če razpolagate z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  2. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujete prejem drugega odmerka cepiva, v kolikor je bil ta predviden s strani proizvajalca
  3. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni starejši od 240 dni;
  4. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.

Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne sme dovoliti prisotnosti pri izvajanju dejavnosti (npr. oseba ne sme prodajati na tržnici).

Prav tako lahko izvajate samotestiranje s testi HAG. V primeru pozitivnega rezultata testa o tem obvestite osebnega zdravnika, ki vas bo usmeril pri vašem nadaljnjem postopanju. Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG zagotavljajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, torej kmetje sami.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, torej na tržnici, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb in na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Bodimo odgovorni, cepimo se!

Nazaj

Prihajajoči dogodki