RAZPIS: za intervencijo medgeneracijski prenos znanja

RAZPIS: za intervencijo medgeneracijski prenos znanja

JSKS, Kmetijske podpore  | 
Foto: arhiv kmetije Gramona

Foto: arhiv kmetije Gramona

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo dejavnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Ključne besede: razpis, medgeneracijski prenos znanja

V petek, 1. marca je bil objaviljen Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024 v skupni vrednosti 3.294.000 evrov.  Vlogo na javni razpis bo mogoče oddati od 25. marca 2024, od 8. ure, do vključno 7. junija 2024, do 14. ure.

Pogoji za dodelitev sredstev prenosniku so:

–      vlagatelj je prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki je fizična oseba in izvaja dejavnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika,

–      v register kmetijskih gospodarstev (RKG) je bil vpisan kot nosilec prenesenega kmetijskega gospodarstva v skupnem trajanju najmanj 10 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,

–      v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bil vključen v skupnem trajanju najmanj sedem let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,

–      pred oddajo vloge na javni razpis je najmanj petkrat oddal zbirno vlogo za preneseno kmetijsko gospodarstvo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike, ali predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno leto,

–      vlogi na javni razpis je priložil program izvajanja dejavnosti prenosa znanja in izkušenj, s katerim se strinja tudi prevzemnik, kar dokazuje z izjavo,

–      prevzemniku je bila izdana odločba o pravici do podpore iz naslova podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in je vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ali je ob oddaji vloge na javni razpis podal izjavo, da se bo v tovrstna zavarovanja vključil v treh mesecih od oddaje vloge na javni razpis.

Podpora se bo upravičencu dodelila v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 evrov za triletno obdobje. Upravičencu se izplačajo trije obroki po 3.600 evrov, pri čemer se vsak obrok izplača po končanem dvanajstmesečnem obdobju prenosa znanja in izkušenj.

Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja je objavljen na isti datum kot javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, na katerega lahko kandidirajo mladi kmetje – prevzemniki kmetijskih gospodarstev

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!