Razgrnitve osnutkov desetletnih gozdnogospodarskih načrtov enot

Razgrnitve osnutkov desetletnih gozdnogospodarskih načrtov enot

Zbornica svetuje, Gozdarstvo in lovstvo, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Razgrnitve osnutkov desetletnih gozdnogospodarskih načrtov enot
V novembru 2023 je vlada izdala odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij za ureditveno obdobje 2021–2030.

Ključne besede: gozdnogospodarski načrti

Trenutno  je razgrnjenih 93 načrtov za 14 dni. Sklepi so objavljeni na portalu javnih objav na povezavi: GOV-si. 

Kraj in obdobje javne razgrnitve sta določena v sklepu, ki je objavljen na portalu.

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • po običajni ali elektronski pošti na naslov pristojne Območne enote.

Za lastnika so pomembne predvsem morebitne omejitve gospodarjenja, ki se z načrtom določajo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki