Ravnanje ob pojavu škodnega dogodka na premoženju po zavarovanih živalskih vrstah

Ravnanje ob pojavu škodnega dogodka na premoženju po zavarovanih živalskih vrstah

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Ravnanje ob pojavu škodnega dogodka na premoženju po zavarovanih živalskih vrstah
Spomladi se začnejo pojavljati v večjem obsegu škode, ki jih povzročajo zavarovane živalske vrste. Osvežimo postopek prijave.

Ključne besede: prijava škode po zvereh, odškodnine, seznam pooblaščencev,

Člane Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pozivamo, da čim bolj dosledno prijavljajo škodo, saj se tako dobiva bolj realna slika o škodah.

Škodo prijavi oškodovanec v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil s pisno prijavo (istočasno lahko tudi ustno) območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, kjer je nastopil škodni dogodek. Pooblaščenec v roku dveh dni po prijavi škode opravi ogled kraja dogodka in na kraju samem sestavi zapisnik. Oškodovanec in pooblaščenec lahko kot udeležence na ogled povabita tudi druge osebe kot so predstavniki lovskih organizacij, policije, inšpekcije, ministrstva, KGZS,.., Oškodovanec in pooblaščenec lahko takoj ali najpozneje v 8 dneh skleneta sporazum o višini odškodnine. Če se oškodovanec ne strinja z predlagano višino odškodnine, lahko pošlje vlogo na Ministrstvo za naravne vire in prostor, v kateri pojasni, zakaj zahteva višjo odškodnino kot mu je bila predlagana in priloži ustrezna dokazila.  

Naj spomnimo, da je enak postopek za prijavo škode tudi kadar gre za škodo od divjadi na nelovnih površinah (naselja in zaselki, vrtovi, nasadi, sadovnjaki, drevesnice in intenzivne kmetijske kulture, ograjeni z ograjo, ki ne dovoljuje prehoda zajcu ali parkljasti divjadi, itn) s to razliko, da je plačnik škode Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Seznam pooblaščencev za cenitev škod po zavarovanih vrstah je objavljen tudi na spletni strani KGZS na podstrani gozdarstvo in lovstvo/skoda po divjadi in zavarovanih vrstah.

Podrobnje o prijavah škod si lahko preberete na povezavi

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!