Posvet Evidentiranje škod od divjadi

Posvet Evidentiranje škod od divjadi

Gozdarstvo in lovstvo  | 
Posvet Evidentiranje škod od divjadi
Komisija Državnega sveta RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Lovska zveza Slovenije vabita na posvet Problematika evidentiranja škod od divjadi – stanje in možnosti izboljšav, ki bo v ponedeljek, 13. maja 2024, ob 11. uri v dvorani Državnega sveta RS.

V zadnjih letih smo priča velikim spremembam v staležu posameznih vrst divjih živali, ki povzročajo več škode, kar ima velik vpliv na ekonomičnost kmetovanja in gozdarjenja. Lovska organizacija je skladno z zakonom dolžna in upravičena uravnavati populacije lovne divjadi ter poravnavati škodo po lovni divjadi na površinah, ki so opredeljene kot lovne površine, medtem ko je poravnavanje škode na nelovnih kmetijskih površinah v breme države. Vse prepogosto se dogaja, da škoda nastala po divjadi ni, ali pa je napačno evidentirana, kar povzroča konflikte med oškodovanci in zavezanci za poravnavo škod. Posvet vsebinsko ponuja informacije o pristojnostih organov in organizacij, načinih preprečevanja in rokih ter postopkih nadomestila škod.

Za udeležbo na dogodku je obvezna elektronska prijava na: https://www.dsrs.si/sl/form/problematika-evidentiranja-skod  do petka, 10. maja 2024, do 10. ure. Število prijav je omejeno. Vsi ostali zainteresirani si boste dogodek lahko ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta. Več o posvetu v vabilu na posvet.

Nazaj

Prihajajoči dogodki