Nujna ureditev podatkov v registru kmetijskih gospodarstev

Nujna ureditev podatkov v registru kmetijskih gospodarstev

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Foto: Pexels

Foto: Pexels

Register kmetijskih gospodarstev (RKG), ki se vodi na upravnih enotah, je ponovno odprt. Vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki vlagate zahtevke v okviru zbirne vloge svetujemo, da pred oddajo vloge preverite podatke o svojem kmetijskem gospodarstvu v RKG.

Ključne besede: RKG, kmetijstvo, kmetijsko gospodarstvo

Podatki o zemljiščih vpisanih v RKG, so z vpisom KMG-MID številke dostopni v Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG na portalu ministrstva TUKAJ.  Poleg grafičnih podatkov o GERK-ih so na voljo tudi informacije o morebitnih neusklajenih podatkih kmetijskega gospodarstva v registru. Nosilci, ki imajo sredstvo elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti, lahko podatke svojega kmetijskega gospodarstva preverijo v aplikaciji eRKG. Ta je prav tako dostopna na spletnem portalu MKGP.

Na območju zahodne Slovenije: Jesenic, Nove Gorice, Kopra in Postojne, so bili v letu 2023 posneti novi orto foto posnetki, ki služijo kot osnova za vris GERK-ov. Pozivamo vse, ki imate zemljišča na teh območjih, da podatke v RKG preverite še posebej pozorno.

Svetujemo, da se za ureditev podatkov v RKG na upravni enoti, predhodno naročite.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!