Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov - zaradi škode, ki so jo v lanskem letu povzročile naravne nesreče

Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov - zaradi škode, ki so jo v lanskem letu povzročile naravne nesreče

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto: Pexels

Foto: Pexels

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci), in so utrpeli škodo zaradi naravnih nesreč v letu 2023, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Ključne besede: prispevki, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, naravne nesreče, škode

O samem upravičenju smo pisali že večkrat, nazadnje TUKAJ. Tokrat predvsem opozarjamo na možnost ter skrajni rok za vložitev zahteve. Kot smo že pojasnili, glede roka velja, da je javnosti dejansko stanje glede ocenjene škode zaradi naravnih nesreč poznano šele s sprejetjem sklepa Vlade RS, s katerim vlada potrdi končno višino škode in razglasi naravno nesrečo.

Obveščamo, da je Vlada RS je na svoji redni seji 29. februarja 2024 sprejela sklepe o končnih ocenah škode, s katerimi je potrdila:

  • oceno neposredne škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic pozebe med 3. in 7. aprilom lani,
  • oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo,
  • oceno neposredne škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic poplav avgusta lani in
  • oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami med 28. in 30. avgustom lani na območjih Notranjske in Obalne regije.

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je potrebno na pristojni finančni urad vložiti zahtevek, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Glede na navedeno lahko kmečki zavarovanci, ki so v lanskem letu utrpeli škodo v katerem od zgoraj navedenih škodnih dogodkov, vložijo zahtevek za zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skrajni rok za vložitev zahtevka je 15. marec 2024. Zahtevek oddajo  na Finančno upravo RS, in sicer na dva načina:

  • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, 
  • osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!