Možnost dajanja pobud in predlogov za 10-letne gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot

Možnost dajanja pobud in predlogov za 10-letne gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Možnost dajanja pobud in predlogov za 10-letne gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot
Gozdnogospodarski načrti so osnova za gospodarjenje z gozdovi po posameznih enotah za deset letna obdobja. V letu 2025 se Zavod za gozdove pripravlja na obnovo načrtov za 22 gozdnogospodarskih enot. Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobrim gozdnogospodarskim načrtom in upoštevanju želja lastnikov gozdov.

Ključne besede: Gozdnogospodarski načrti, pobude

Na spletni strani »ZGS – Sporočila za javnost« je od začetka marca objavljen poziv za podajanje pobud za 10-letne gozdnogospodarske načrte za omenjene gozdnogospodarske enote za obdobje 2025-2034, ki jih zainteresirani lahko podajo od 1. 3. do 31. 5. 2024. Gre za obvezen postopek, ki se ga ZGS mora držati po Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi. Zasebne lastnike gozdov na omenjenih območjih pozivamo, da svoje pobude pošljejo na naslove območnih enot ZGS ter tako sodelujejo pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov. Več si lahko prebereta na povezavi TUKAJ.

Gozdnogospodarske enote so označene rdeče.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!