Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili je dovoljeno do 15. 12. 2023

Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili je dovoljeno do 15. 12. 2023

Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Na pobudo KGZS je podaljšano gnojenje njive s tekočimi organskimi gnojili

Na pobudo KGZS je podaljšano gnojenje njive s tekočimi organskimi gnojili

Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) podaljšalo obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili zaradi obilnega deževja v avgustu, oktobru in novembru 2023, in sicer do 15. 12. 2023.

Ključne besede: gnojenje, podaljšanje, poplave

KGZS je v svoji pobudi navedla, da je bilo leto 2023 za kmetijsko pridelavo zelo neugodno. V avgustu so številna območja prizadele še hude poplave s plazovi. KGZS se je sklicevala na podatke Agencije RS za okolje o padavinskih razmerah, ki kažejo nadpovprečno količino padavin v več obdobjih letošnjega leta. Obilne padavine v drugi polovici oktobra in v prvem tednu novembra so še dodatno povzročile veliko razmočenost tal in nasičenost z vodo. Ponekod so zemljišča še vedno poplavljena oziroma voda še vedno odteka s kmetijskih površin. Vremenska napoved pa napoveduje deževje tudi v prihodnjih dneh. Glede na nizko evapotranspiracijo se tla ne morejo osušiti in ostajajo nasičena z vodo in zato niso primerna za razvoz organskih gnojil. Zaradi neugodnega vremena, predvsem zaradi obilnih količin dežja v zadnjih treh tednih, je bila obdelava kmetijskih zemljišč otežena, prav tako pa je bilo zaradi razmočenih tal oteženo razvažanje živinskih gnojil. Neurja z obilico dežja, ki so se vrstila celotno rastno dobo so marsikje razdejala tudi poljske poti, predvsem na območjih, kjer so potoki in reke prestopali bregove ali pa je hudourniška voda odtekala po in preko poljskih poti. Dodatne težave se pojavljajo na težjih tleh in na njivah, kjer se izvaja ohranitvena obdelava tal in se posledično vlaga v tleh ohranja še dalj časa ter na nagnjenih terenih, ki so za aplikacijo tekočih organskih gnojil še posebej zahtevni in na katerih prihaja v takih razmerah do številnih delovnih nesreč. Na vseh teh zemljiščih ni možen prehod s težjo kmetijsko mehanizacijo in zato gnojenja s tekočimi organskimi gnojili ne bo mogoče v celoti izvesti pred nastopom obdobja prepovedi, ki sicer traja od 15. novembra do 1. marca.

Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili je dovoljeno do 15. 12. 2023 na:

  1. a) kmetijskih zemljiščih na območju naslednjih občin: - Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji, Luče, Solčava, Žalec, Braslovče, Tabor, Vransko, Prebold, Polzela, Celje, Vojnik, Štore, Dobrna, Laško, Radeče, Šentjur, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje; - Bohinj, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka, Šenčur, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica; - Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Starše, Miklavž na Dravskem polju, Maribor, Pesnica, Šentilj, Selnica ob Dravi, Kungota, Duplek, Ruše, Lovrenc na Pohorju; - Črnomelj, Metlika, Semič, Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Novo mesto, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Sevnica, Dolenjske Toplice, Straža, Žužemberk, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna; - Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveta Trojica, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč, Žetale; - Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Loška Dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi; - Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Nova Gorica, Brda, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Ajdovščina, Vipava, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Komen, Sežana, Divača, Hrpelj-Kozina, Ankaran, Koper, Izola, Piran; - Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej;

 

  1. b) kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje v katastrskih občinah na območju občin Tolmin, Pivka, Ilirska Bistrica, Kanal ob Soči, Nova Gorica, Ajdovščina, Vipava, Divača, Hrpelje – Kozina, Sežana;

 

  1. c) kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje na območju občin Brda, Komen, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Koper, Izola, Piran.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki