Ekološki dan Evropske unije bo 23. september

Ekološki dan Evropske unije bo 23. september

Ekološko kmetijstvo  | 
Ekološki dan Evropske unije bo 23. september

Včeraj je bila v Bruslju podpisana deklaracija, s katero je 23. september razglašen za ekološki dan EU. Deklaracijo je (so)podpisal predsedujoči Svetu za kmetijstvo in ribištvo, minister dr. Jože Podgoršek, skupaj s komisarjem EU za kmetijstvo Januszem Wojciechowskim ter poslancem Evropskega parlamenta Benoitom Lutgenom.

Ključne besede: ekološko kmetijstvo

Pridelava varne in kakovostne hrane, pridelane na vzdržen in okolju prijazen način, je vse večji izziv in hkrati dolgoročni cilj EU. Eden izmed trajnostnih načinov kmetovanja je ekološko kmetovanje, ki vpliva na trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter na uveljavljanje načela dobrobiti živali.

Prizadevanja za razvoj ekološke pridelave in predlog o razglasitvi ekološkega dne EU je podprl Svet EU v okviru sklepov Sveta o Akcijskem načrtu za ekološko kmetijstvo, sprejetih na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo julija letos. Ti med drugim poudarjajo cilj, da se poveča ozaveščenost o ekološkem kmetijstvu ter da se lahko z ukrepi, opredeljenimi v akcijskem načrtu, nadaljuje uspešen razvoj ekološkega kmetijstva in pridelave v EU.

Obseg ekološkega kmetijstva in ekoloških živil nenehno narašča. Vse večje pa je tudi zanimanje potrošnikov za tovrstne pridelke oziroma živila, saj so tudi potrošniki vse bolj ozaveščeni in zahtevni glede kakovosti in zdravstvene neoporečnosti pridelkov oziroma živil. »Ekološko kmetijstvo ima lahko s povečanjem prihodkov na podeželju osrednjo vlogo pri okrevanju Evrope, temelječe na zelenem in digitalnem prehodu. Povečanje deleža ekološkega kmetijstva bo prispevalo h krepitvi krajših dobavnih verig in bo malim kmetom lahko ponudilo dodatne priložnosti,« je ob podpisu deklaracije povedal minister dr. Jože Podgoršek.

Današnji podpis deklaracije je sad prizadevanj Evropske komisije za dvig ozaveščenosti o pomenu ekološke pridelave hrane in krme v Evropski uniji. Komisar EU za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je ob tem poudaril: »Danes praznujemo ekološko pridelavo, trajnostni način kmetovanja, ki temelji na pridelovanju živil v sožitju z naravo, biotsko raznovrstnostjo in dobrobitjo živali. 23. september je tudi dan jesenskega enakonočja, ko sta dan in noč enako dolga, kar je simbol ravnovesja med kmetijstvom in okoljem, ki je idealno za ekološko pridelavo. Vesel sem, da lahko skupaj z Evropskim parlamentom, Svetom in ključnimi deležniki tega sektorja razglasimo vsakoletni ekološki dan EU, ki je odlična priložnost za ozaveščanje o ekološki pridelavi in spodbujanje njene ključne vloge pri prehodu na trajnostne prehranske sisteme.«

Poslanec Evropskega parlamenta Benoit Lutgen je ob podpisu izpostavil: »Naj se zahvalim vsem pionirjem ekološkega kmetijstva v EU. Brez njih ne bi mogli praznovati današnjega dne. Danes je vesel dan za njih, saj imamo končno dan, ki jim je posvečen. V zadnjih desetletjih se je potrošnja ekoloških proizvodov sicer povečala, vendar je za svetlejšo prihodnost ekološkega kmetijstva potrebna dodatna spodbuda v verigi preskrbe s hrano. Kmetje se morajo odločiti za spremembo svojega načina kmetovanja in začeti pridelovali ekološko.«

Podpisu deklaracije so prisostvovali tudi predstavniki Evropskega ekonomskega in socialnega odbora in Evropskega odbora regij ter predstavniki nevladnih organizacij.

Za ozaveščanje o ekološki pridelavi bomo vsako leto 23. septembra obeležili ekološki dan Evropske unije in v okviru predstavitvenih dejavnosti ozaveščali potrošnike ter najširšo javnost o prednostih ekološko pridelanih oziroma predelanih živil.

(Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Nazaj

Prihajajoči dogodki