9. maj – dan Evrope

9. maj – dan Evrope

Sporočila za javnost, Kmetijske podpore  | 
9. maj – dan Evrope
Dan Evrope je eden od simbolov Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu v Milanu leta 1986.

Ključne besede: dan Evrope

Dan je nastal v spomin na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega ministra Roberta SCHUMANA, predstavljeno 9. maja 1950. V njej je predstavil svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi.

Iz gospodarskega sodelovanja za skupno upravljanje premogovništva in jeklarske industrije leta 1957 se je pet let kasneje – leta 1962 - oblikoval skupni kmetijski trg in skupna kmetijska politika. Ta si je zastavila dva ključna cilja: hrano za državljane Evrope po zmernih cenah in primeren standard kmetov.

Z leti se je skupna kmetijska politika razvijala in prilagajala novim okoliščinam in izzivom. Res je, da  se dandanes uvajajo v imenu varovanja okolja mnoge omejitve za kmetovanje, ki celo pretirano posegajo in omejujejo kmetovanje. Po drugi strani pa sredstva skupne kmetijske politike zagotavljajo bolj stabilno okolje za kmetovanje in sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki