Life Naturaviva

LIFE  NaturaViva – biodiverziteta – umetnost življenja

Biodiverziteta šteje! Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta, saj je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo odvisni. Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. S projektom želimo razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Projekt bo ponudil odgovore na vprašanje: Kakšne koristi nam prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili, a ne prizadeli?

Ker je »narava povsod«, kakor pravi slogan ene preteklih kampanj Evropskega sveta, želimo, da bi sporočila o vrednosti biodiverzitete dosegla zadnji kotiček Slovenije. Po različnih formalnih in neformalnih, pa tudi inovativnih poteh,  kot je posredovanje informacij v okviru prireditev in koncertov bo projekt naslovil občinstvo, ki išče kulturne in umetnostne dogodke, najde pa tudi sporočilo o ogroženosti narave, ki je najmočnejši navdih za umetnost in kulturo.  Ker je kmetovanje pomemben dejavnik pri oblikovanju kulturne krajine in mnogih značilnih habitatov, ki jih želimo ohranjati, je KGZS pristopila izvajanju projekta kot pomemben partner.

Vodilni partner:

Nacionalni inštitut za biologijo

Partnerji:

 • Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
 • Javni zavod Triglavski narodni park
 • Notranjski regijski park
 • Kozjanski park
 • Javni zavod Krajinski park Goričko
 • Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
 • Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Botanični vrt Univerze v Ljubljani

 Vsebino projekta sestavlja šest skupin - akcij:

 • A Pripravljalne akcije
 • B Izvedbene akcije
 • C Monitoring učinka projektnih akcij
 • D Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov
 • E Vodenje projekta

 Podatki o projektu

Naslov projekta: LIFE NATURAVIVA Biodiverziteta - umetnost življenja

Kratko ime: LIFE NATURAVIVA

Projektna št.: LIFE16 GIE/SI/000711

Trajanje projekta: 04/09/2017-31/08/2022

Vrednost projekta: 2.482.242 €

Prispevek Evropske komisije (60%)

Prispevek Ministrstva za okolje in prostor (10%)

Lastni delež partnerjev (30%)

Spletna stran: www.naturaviva.si

Facebook profil: www.facebook.com/life.naturaviva/

YouTube profil: www.youtube.com/channel/UCAHW3Sl3LZ6cAQ502xJSraQ

E-mail: life.naturaviva@nib.si

 Aktivnosti KGZS

Izvedbena akcija: Kmetijstvo za biodiverziteto

 •  Delavnica za kmetijsko svetovalno službo

V okviru projekta smo 8. 10. 2019 izvedli delavnico s predstavitvijo pogledov na biodiverziteto različnih zornih kotov in povezavi s kmetijstvom. Delavnica je bila namenjena kmetijskim svetovalcem, ki se pri svojem delu vse pogosteje srečujejo z vprašanji o biodiverziteti in njenem ohranjanju.  Prisotni so dobili izhodišča za izboljšanje posredovanja naravovarstvenih vsebin, povezanih tudi z operacijami v ukrepu KOPOP, s katerimi  se skuša izboljšati stanje ohranjenosti habitatov, ptic in  ogroženih rastlin v kmetijskem prostoru.  Poseben poudarek pa je bil dan divjim opraševalcem.

Posnetek predavanj je dostopen TUKAJ.

Predavanja:

 

 • Zgibanka

V sodelovanju strokovnjakov JSKS in Nacionalnega inštituta za biologijo je bila pripravljena zgibanka »Kmetijstvo in biodiverziteta – z roko v roki«, kjer je predstavljen pojem biodiverzitete in njena prepletenost s kmetijstvom. Predstavljeni so značilni življenjski prostori v kulturni krajini in ekosistemske storitve, ki jih raznolikost narave zagotavlja od opraševanja do biokontrole.  Zgibanka je dostopna TUKAJ.

 •  Predavanja za kmetovalce

V prihodnjih letih bodo usposobljeni svetovalci pripravili in izvedli okoli 100 predavanj o biodiverziteti za kmete. O krajih in terminih predavanj boste obveščeni pravočasno pisno, seznam bo objavljen TUKAJ.

 •  Biodiverziteta bo ena od tem na tekmovanju "Mladi in kmetijstvo" v letu 2020. Sledite nam! V prihodnjih mesecih bodo na razpolago gradiva za tekmovalce.

 

Vse publikacije izdane v okviru projekta so dosegljive na spletni strani.

 

Več o ostalih aktivnostih in dogodkih projekta Naturaviva spremljajte na: https://www.naturaviva.si/