Janez Pirc se je rodil leta 1977 v Novem mestu. Po končanem šolanju na Kmetijskem šolskem centru Grm Novo mesto je študij nadaljeval na Univerzi v Ljubljani na Biotehniški fakulteti in tam diplomiral leta 2001. Ob zaposlitvi v javni upravi je izobraževanje nadaljeval in si pridobil strokovni naziv magistra javne uprave.

Prva zaposlitev ga je vodila na Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, kjer je spoznal in opravljal naloge javne službe kmetijskega svetovanja. Zatem se je zaposlil pri nevladni organizaciji, in sicer na Sindikatu kmetov Slovenije, kjer je opravljal naloge generalnega sekretarja. Leta 2005 je poklicno pot nadaljeval na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tam je sodeloval v številnih delovnih skupinah.

Od 1. januarja 2012 dalje do zaposlitve na zborničnem uradu je bil direktor občinske uprave Občine Trebnje. Njegove glavne naloge so obsegale načrtovanje, vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadzor dela v občinski upravi. Med drugim je izvajal najzahtevnejše in ključne naloge v občinski upravi ter oblikoval ključne sistemske rešitve. Vodil in odločal je v najzahtevnejših postopkih na prvi stopnji, skrbel za izvrševanje proračuna, izvedbo vseh najpomembnejših investicijskih projektov občine ter usklajeval pridobivanje nacionalnih in evropskih nepovratnih sredstev.

Janez Pirc je mož in oče treh otrok. Po očetu je podedoval kmetijo, na kateri živi s svojo družino.

Funkcijo direktorja KGZS je nastopil s 1. aprilom 2021.

Direktor:

Janez Pirc
T: 01 51 36 700
E: janez.pirc@kgzs.si