Predsednik
Cvetko Zupančič, Vrh pri Višnji gori

Podpredsednik (fizične osebe)
Marjan Golavšek, Matke pri Prebooldu

Podpredsednik (pravne osebe)
Branko Tomažič, Vrhpolje pri Vipavi

Sonja Arlič, Škale pri Velenju;
Kmečko društvo Cvetko Zupančič

Janez Beja, Konjšica pri Polšniku;
Kmečko društvo Nova Slovenija

Jožica Bolčič, Portorož;
Kmečka lista

Marjan Colja, Coljava pri Komnu;
Pravna oseba, KZ Vinakras Sežana

Matija Čakš, Koretno, Šmarje pri Jelšah;
Lista Vinko But

Franc Černe, Gozd - Reka, Šmartno pri Litiji;
Kmečko društvo Cvetko Zupančič

Branko Dejak, Dolenjii Lazi pri Ribnici;
Kmečka lista

Anton Hohler, Spodnje Prebukovje, Šmartno na Pohorju;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Marjan Janžekovič, Ptuj;
Pravna oseba: KZ Ptuj

Janko Jeglič, Podbrezje pri Naklem;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Andrej Kastelic, Žabja vas pri Novem mestu;
Kmečka lista

Ivan Elija Kodrič, Brje pri Dobravljah;
Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Miroslav Kosi, Dobrava pri Ormožu;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Matjaž Krevh, Vič pri Dravogradu;
Kmečka lista

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve pri Trebnjem;
Kmečko društvo Cvetko Zupančič

Anton Lah, Bečaje pri Cerknici;
Pravna oseba: Župnija Sveti Vid nad Cerknico

Marjan Lesica, Kozarno, Doborovo v Brdih;
Kmečka lista

Miha Leskovar, Skrblje pri Majšperku;
Kmečko društvo Cvetko Zupančič

France Mervar, Vodice;
Pravna oseba, Nadškofija Ljubljana

Gabriel Metelko, Kremen pri Krškem;
Kmečka lista

Vincenc Otoničar, Begunje pri Cerknici;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Albin Oven, Dobrova;
Kmečka lista

Anton Perko, Spodnja Velka;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Dušan Pintar, Sestranska vas pri Gorenji vasi;
Kmečko društvo Cvetko Zupančič

Janez Porenta, Kranj;
Pravna oseba KGZS Sloga Kranj

Franc Prelesnik, Nemška vas pri Ribnici;
Pravni osebi GO-KO in KZ Ribnica

Jožef Pribožič, Skorno pri Šoštanju;
Pravna oseba Opatijsko mestna župnija Celje

Alojz Puntar, Ivanje selo pri Rakeku;
Kmečko društvo Nova Slovenija

Danica Ramšak, Meža pri Dravogradu;
Pravna oseba KGZ Slovenj Gradec

Franc Režonja, Renkovci pri Turnišču;
Lista Franc Režonja

Danilo Rihtarič, Boračeva pri Radencih;
Pravna oseba KZ Radgona

Rok Sedminek, Podlog v Savinjski dolini;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Jože Simončič, Cerov Log pri Šentjerneju;
Pravna oseba, Župnija Šentjernej

Erna Skok, Rošpoh pri Kamnici;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Janko Stojkovič, Zgornja Selnica ob Dravi;
Pravna oseba, KZ Selnica ob Dravi

Jože Strgar, Artiče;
Kmečka lista

Franc Strle, Iška pri Igu;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Klemen Šavli, Čiginj pri Tolminu;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Tomaž Šifrer, Žabnica;
Kmečka lista

Rajko Štefanič, Dragatuš;
Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Alojz Štuhec, Bolehnečeci, Sveti Jurtij ob Ščavnici;
Kmečka lista

Simon Toplak, Juršinci;
Kmečka lista  - društvo za razvoj kmetijstva in podeželja 

Peter Vrisk, Ivenca pri Vojniku;
Kmečka lista

Mihael Zagožen, Volog, Šmartno ob Dreti;
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Anton Žnideršič, Črnc pri Brežicah;
Kmečka lista

Roman Žveglič, Stržišče pri Sevnici;
Društvo članov Sindikata kmetov