Svet KGZS 2020 - 2024

GRADIVA ZA SEJO

Predsednik

Roman Žveglič

Podpredsednik

Marjan Golavšek

Podpredsednik

Janez Šimenc

Marko Absec

Sonja Arlič

Janez Beja

 Jožica Bolčič

 

 Ivan Bučar

 Marko Cigler

 Anton Čebular

 Dominik Čevka

 Blaž Dobravec

 Robert Golc

 Jože Lenko

 

 Boris Gumilar

 Anton Hohler

 Andrej Horvat

 Dejan Horvat

 Janko Jeglič

 Franc Kangler

 Andrej Kastelic

 Lojze Kerin

 Simon Kerin

 

 Dean Kokot

 Gregor Kolar

 Miroslav Kosi

 Žiga Kršinar

 Martina Legan Janžekovič

 Luka Leskovec 

 Tadej Linasi

 Jože Marolt

Martin Mavsar

Anton Medved

Danilo Meolic

France Mervar

 Vincenc Otoničar

 

Albin Oven

Primož Pevec

Marjan Podobnik

Franc Pogačnik 

Miloš Pohole

Franc Prelesnik

Rok Roblek

Rok Sedminek

Jože Simončič

Erna Skok

Matej Skrivarnik

 

 Klemen Šavli

 

David Štok

Radovan Štor

 Alojz Štuhec

 

Branko Tomažič

Igor Vajda

Bojan Zadel