Upravni odbor KGZS 2020 - 2024

GRADIVA ZA SEJO

Predsednik in podpredsednika KGZS:

 • Roman Žveglič
 • Marjan Golavšek
 • Janez Šimenc

Upravni odbor:

 • Območna enota Nova Gorica: Luka Leskovec
 • Območna enota Koper: David Štok
 • Območna enota Kranj: Robert Golc   
 • Območna enota Ljubljana: Albin Oven
 • Območna enota Kočevje: Franc Prelesnik
 • Območna enota Postojna: Vincenc Otoničar
 • Območna enota Novo mesto: Martina Janžekovič Legan     
 • Območna enota Brežice: Martin Mavsar
 • Območna enota Celje: Rok Sedminek
 • Območna enota Ptuj: Anton Medved
 • Območna enota Maribor: Erna Skok
 • Območna enota Slovenj Gradec: Matej Skrivarnik
 • Območna enota Murska Sobota: Boris Gumilar
 • Član upravnega odbora (pravne osebe): Dejan Horvat
 • Član upravnega odbora izmed priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano s kmetijstvom: mag. Aleš Tolar, Primož Pevec in Peter Vrisk