Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2018

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2018

Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj - 17. 01. 2019 - 14. 03. 2019

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

Tip dogodka: Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Izobraževanje

Vključeni v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK) se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti 6-urnega usposabljanja. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

ZA LETO 2018 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 3. 2019!

 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep

EK iz PRP 2014 – 2020 v letu 2018

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

29.1.2019

Petrovče - Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče

9.00

osnovno

17.1.2019

Kozje - Kinodvorana Kozje, 3260 Kozje

9.00

nadaljevalno

22.1.2019

Petrovče - Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče

9.00

nadaljevalno

24.1.2019

Šentjur - Sejna soba občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

9.00

nadaljevalno

5.2.2019

Šoštanj - Predavalnica kmetijske zadruge Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj

9.00

nadaljevalno

7.2.2019

Šentjur - Sejna soba občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

9.00

nadaljevalno

12.2.2019

Slovenj Gradec - Hostl Spotur Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

9.00

nadaljevalno

26.2.2019

Vitanje - Dvorana KSEVT, Na vasi 18, 3205 Vitanje

 

9.00

nadaljevalno

2.3.2019

sobota

Celje - Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje

9.00

nadaljevalno

7.3.2019

Prevalje - Gasilski dom Prevalje, Trg 28, 2391 Prevalje

9.00

nadaljevalno

14.3.2019

Ljubno ob Savinji - Kulturni dom Ljubno ob Savinji, Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 03/734-08-74 ali e-mailu: bernarda.gracner@ce.kgzs.si ali 03/42-55-513 ali e-mailu: mitja.zupancic@ce.kgzs.si

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

(predhodna prijava ni potrebna)

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

22.1.2019

Jesenice – Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice

9.00

nadaljevalno

25.1.2019

Poljane - Kulturni dom, Poljane nad Škofjo loko 77

9.00

nadaljevalno

29.1.2019

Naklo – Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

(obvezna je telefonska prijava v času uradnih ur na izbrano lokacijo in termin, do zapolnitve prostih mest dvorane)

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

6.3.2019

Ljubljana, KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana,

prijave na tel: 01/513 07 16

9.00

osnovno

6.2.2019

Cerknica, Gasilski dom, Notranjska cesta 42 b, 1380 Cerknica, prijave na tel.:709 70 40

8.00

nadaljevalno

13.2.2019

Grosuplje, Kulturni dom Grosuplje, Adamičeva cesta 16, 1290 Grosuplje

prijave na tel.: 787 25 94

9.00

nadaljevalno

14.2.2019

Ljubljana-Dobrunje – Zadružni dom Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 Ljubljana – Dobrunje,

prijave na tel.: 542 97 72

9.00

nadaljevalno

19.2.2019

Vrhnika – Cankarjev dom Vrhnika, Tržaška cesta 25, Vrhnika, prijave na tel.: 750 20 08

9.00

nadaljevalno

21.2.2019

Dol pri Hrastniku, Kulturni dom Dol pri Hrastniku,  Trg borcev NOB 12, 1431 Dol pri Hrastniku,

prijave na tel.: 03/ 567 93 90

9.00

nadaljevalno

28.2.2019

Litija, Velika sejna soba Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, prijave na tel.: 899 50 14, 899 50 13

9.00

nadaljevalno

12.3.2019

Kočevje, Kulturni center Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje,

prijave na tel.: 895 38 76

9.00

nadaljevalno

14.3.2019

Vir pri Domžalah, Dvorana Območne Obrtno – podjetniške Zbornice Domžale, Šaranovičeva cesta 21c, 1230 Domžale,

prijave na tel.: 724 18 45, 724 48 55

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/513 07 16

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

28.1.2018

Maribor - KGZ Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor; Predavalnica 1

9.00

nadaljevalno

18.2.2018

Maribor - KGZ Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor; Predavalnica 1

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/228 49 19 ali na 031 770 939 Tamara Korošec

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

26.2.2019

Murska Sobota – KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9.00

nadaljevalno

7.3.2019

Križevci pri Ljutomeru – Kulturna dvorana Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/539 14 17 (Metka Barbarič), 031 703 601

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin) 

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

22.1.2019

Pivka - Krpanov dom Pivka, Prečna 1, 6257 Pivka

14.30

nadaljevalno

31.1.2019

Ilirska Bistrica - OŠ Antona Žnideršiča, Rozmanova 25B, 6250 Ilirska Bistrica

14.30

nadaljevalno

4.2.2019

Pobegi - Dvorana KS Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, 6276 Pobegi

8.30

nadaljevalno

4.2.2019

Idrija - OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija

14.00

nadaljevalno

13.2.2019

Tolmin  - Gimnazija Tolmin, Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin 

10.00

nadaljevalno

18.2.2019

Pobegi - Dvorana KS Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, 6276 Pobegi

8.30

nadaljevalno

19.2.2019

Sežana - Šolski center šola Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3,6210  Sežana

14.00

nadaljevalno

20.2.2019

Ajdovščina - Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

14.30

nadaljevalno

7.3.2019

Nova Gorica - Mestna Občina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 06 ali 05/335 12 12

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

15.2.2019

Krško; Sejna soba A občina Krško, CKŽ 14, Krško

9.00

nadaljevalno

19.2.2019

Metlika; Sejna soba Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

9.00

nadaljevalno

20.2.2019

Novo mesto; Sejna soba KGZS-Zavod NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

9.00

nadaljevalno

21.2.2019

Črnomelj; Dvorana v Obrtnem domu, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj

9.00

nadaljevalno

27.2.2019

Krško; Sejna soba A občina Krško, CKŽ 14, Krško

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07/373 05 70 in izpostavah javne kmetijske svetovalne službe

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

19.2.2019

Radlje ob Dravi - Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi

9.00

nadaljevalno

21.2.2019

Lenart - Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 1, 2230 Lenart v Slo. goricah

9.00

nadaljevalno

25.2.2019

Slovenska Bistrica - Gasilski dom, Kolodvorska cesta 25, 2310 Slovenska Bistrica

9.00

nadaljevalno

28.2.2019

Ptuj - Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/749 36 10 

Preberite več ...

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije