Svetovanje prenosniku ali prevzemniku

Svetovanje prenosniku ali prevzemniku

Opis:

  • prevzem kmetije (kako do lastninske pravice na kmetiji)
  • pravice prenosnika/prevzemnika
  • nova organizacija dela po prevzemu
  • kaj si lahko zadrži v dosmrtni lasti (glede na pogoje javnega razpisa za podporo mlademu prevzemniku),
  • kakšno oskrbo in pravice lahko zahteva,
  • kdo izplača otroke oziroma sorojence, ki ne bodo prevzeli kmetije,
  • kakšna skrb gre prenosniku in partnerju/partnerici v primeru nepokretnosti, bolezni…
  • po prevzemu: kdo odloča, kdo koliko dela in koliko dobi plačila, kdo plačuje stroške in komu gredo plačila iz kmetijske dejavnosti, kdo vzgaja otroke, kdo skrbi za vrt, kdo je glavni v hiši in kdo na kmetiji, kako na miren način reševati nesoglasja…

Kontakt

Polona Starc: 070 444 254

Gradivo

Letak

Članek Kako se lotiti prevzema