Socialna varnost

Socialna varnost 

Opis:

  • način vključevanja v socialno varstvo
  • pravica do pokojnine
  • bolniške, porodniške, očetovski dopust,
  • otroški dodatek, štipendije, znižano plačilo vrtca
  • skrajšani delovni čas zaradi starševstva…

Kontakt

Urška Ahlin Ganziti: 070 444 225

Več informacij:

Sociala

Gradivo

Letak