Pravna pomoč

Pravna pomoč

Opis:

  • nakup/prodaja kmetijskih/gozdnih zemljišč
  • medsosedski odnosi
  • davčne oprostitve (darilo, dediščina)
  • prostorsko načrtovanje, namembnost zemljišč
  • neodmerjene javne ceste, razlastitve
  • dedovanje
  • zaščitene kmetije
  • agrarne skupnosti…

Kontakt

Janja Virant: 070 444 203

Gašper Cerar: 070 444 205

Več informacij:

Pravo

Gradivo

Letak