Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Rok do: 1. 3. Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Objavljeno: 21. 3. 2019 | Šifra razpisa: Podukrep 8.4 | Velja od: 15. 3. - 1. 3. | Razpisana sredstva: 1,4 milijona €
Kategorije: Gozdarstvo in lovstvo, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Upravičenec, ki lahko pridobi podporo po tem javnem razpisu je:

  • lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma/vetroloma;
  • lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma/vetroloma;
  • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih, če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma/vetroloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.

 

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije