PRP 2014-2020: Podukrep 9.1

Rok do: 20. 12. PRP 2014-2020: Podukrep 9.1

Objavljeno: 12. 11. 2018 | Velja od: 28. 9. - 20. 12.
Kategorije: Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. 9. 2018 v Uradnem listu RS objavilo prvi javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

S tem bo razpisalo 1,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020). Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje primarnih proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tako izboljšati položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi.

Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od vključno 22. oktobra do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure.

POVEZAVA NA RAZPIS

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije