Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Rok do: 23. 4. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Objavljeno: 4. 4. 2019 | Šifra razpisa: Podukrep 4.1 | Velja od: 28. 12. - 23. 4. | Razpisana sredstva: 8,1 milijona €
Kategorije: Kmetijstvo in okolje, Gospodarjenje, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Cilj podpore iz podukrepa 4.1 je povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.

Javni razpis je namenjen naložbam v ureditev gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih; do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

  • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
  • ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • grednja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

Več informacij o razpisu najdete v predstavitvi.

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije