Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Rok do: 30. 7. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Objavljeno: 4. 2. 2019 | Šifra razpisa: Podukrep 4.1 | Velja od: 1. 2. - 30. 7. | Razpisana sredstva: 6,6 milijonov €
Kategorije: Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

11. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
  • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Več o razpisu lahko preberete tukaj.

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije