Javni razpis za podukrep 6.1

Rok do: 15. 1. Javni razpis za podukrep 6.1

Objavljeno: 12. 11. 2018 | Šifra razpisa: 12457 | Velja od: 26. 10. - 15. 1. | Razpisana sredstva: 15 milijonov €
Kategorije: Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Cilja podukrepa sta:

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije