Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture

Rok do: 24. 9. Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture

Objavljeno: 6. 6. 2019 | Šifra razpisa: podukrep 4.3 | Velja od: 31. 5. - 24. 9. | Razpisana sredstva: 2,5 milijona €
Kategorije: Gozdarstvo in lovstvo, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Cilj operacije je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Upravičenec do podpore je:

  • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • agrarna skupnost v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije