Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Rok do: 31. 12. Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Objavljeno: 21. 3. 2019 | Šifra razpisa: Podukrep 8.4 | Velja od: 8. 4. - 31. 12. | Razpisana sredstva: 2 milijona €
Kategorije: Gozdarstvo in lovstvo, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

V skladu z Uredbo, ki ureja žledolom in Uredbo, ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so: nega obnovljenih površin, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, obnova s sadnjo, zaščita mladja na obnovljenih površinah, priprava površin za obnovo gozda in odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov.

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov.

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije