Zagotovljena vdovska pokojnina ter druge novosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2024

Zagotovljena vdovska pokojnina ter druge novosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2024

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Pravo, Gospodarjenje  | 
Foto: Pexels

Foto: Pexels

S 1. januarjem 2024 je začela veljati novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N). Ta v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja uvaja institut zagotovljene vdovske pokojnine, poleg tega prinaša še nekatere druge novosti. O tem piše Urška Ahlin Ganziti s sektorja za pravne zadeve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Ključne besede: Zavarovanje, pokojninsko in invalisko, vdove

ZAGOTOVLJENA VDOVSKA POKOJNINA je nova pravica, do katere so upravičeni vdove ali vdovci, ki uveljavljajo ali so že uveljavili pravico do pokojnine in obenem izpolnjujejo tako pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine kot tudi pravico do svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Izjema so tisti, ki so bili sami ali njihovi zakonci pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg. Zakonodajalec je namreč iz tega upravičenja izločil vdove oziroma vdovce, če je bila oziroma še bo njim ali njihovim zakoncem pokojnina odmerjena na podlagi upoštevanja ožjega obsega zavarovanja.

Višina zagotovljene vdovske pokojnine

Zagotovljena vdovska pokojnina vdovam oz. vdovcem pripada v višini seštevka njihove starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, a največ do višine zagotovljene pokojnine. Slednja od 1.1.2024 dalje znaša 744,15 eur. Nova višina zagotovljene vdovske pokojnine bo upravičencem pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, vendar le, če bodo do 31.12.2024 oddali vlogo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Način uveljavljanja                                    

Vloga se odda na obrazcu »Zahteva za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine po ZPIZ-2N«. Ta je v fizični obliki dostopen TUKAJ. Možna je tudi oddaja vloge preko spleta. V slednjem primeru je istoimenski obrazec s šifro 10323-7-1-J dostopen TUKAJ.

Vloga se torej lahko vloži direktno na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma po pošti v fizični obliki ali preko spleta, in sicer najkasneje do konca letošnjega leta, do 31.12.2024. Pri tem je pomembno izpostaviti, da naj jo upravičenci vložijo čimprej, saj bo zagotovljena vdovska pokojnina pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine lahko vložijo:

  • vdove ali vdovci, ki so že uživalci vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine, in na dan uveljavitve novele izpolnjujejo tudi pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine;
  • vdove ali vdovci, ki so že uživalci starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, in na dan uveljavitve novele izpolnjujejo tudi pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine;
  • vdove ali vdovci, ki jim je bila pred letom 2012 na podlagi Zakona o varstvenem dodatku, ki je veljal do 31. 12. 2011, vdovska pokojnina zagotovljena najmanj v višini mejnega zneska skladno z navedenim zakonom.

DRUGE NOVOSTI

Novela ZPIZ-2N predstavlja tudi odziv na potrebe delovnih invalidov, saj uvaja prilagoditev, ki naj bi izboljšala njihov socialni položaj. Prinaša namreč pomembno spremembo za delovne invalide, s pravico do dela s krajšim delovnim časom, to je za uživalce delne invalidske pokojnine ali delnega nadomestila. Po novem bodo delovni invalidi, ki bodo od 1. januarja 2024 dalje uveljavljali pravico do pokojnine ali nove pravice iz invalidskega zavarovanja, imeli spremenjeno osnovo za ugotavljanje pokojninske osnove. Osnove za čas, ko so delali s krajšim delovnim časom, ki ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti, se bodo preračunale na povprečni znesek, ki ustreza osnovi za polni delovni čas.

Novosti so tudi pri plačilu prispevkov na podlagi dohodka iz drugega pravnega razmerja in osnovi za plačilo prispevkov za podaljšano zavarovanje. Več o vseh izpostavljenih spremembah, ki jih novela prinaša, kot tudi splošnih pogojih za upokojitev v letu 2024 lahko preberete TUKAJ.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki