Zadnji dnevi trošarine po starem

Zadnji dnevi trošarine po starem

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Obvestila za javnost, Ekonomika in PRP, Obvestila  | 
Zadnji dnevi trošarine po starem

Za 2022 velja še stara ureditev, torej sistem vračila, od 2023 naprej pa se uvaja tako imenovano gorivo za kmetijstvo. Kako priti do enotne identifikacijske oznake?

S 1. januarjem 2023 se način znižanja trošarine spreminja, saj se z uvedbo goriva za kmetijstvo uvaja takojšnje uveljavljanje znižane trošarine že pri nakupu goriva.

Brez sprememb za leto 2022

Za gorivo, porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2022, bo vračilo 70 odstotkov trošarine potekalo tako kot do sedaj. Zahtevki se bodo vlagali elektronsko, od 1. januarja do 30. junija 2023.

Elektronski zahtevek za vračilo trošarine se vloži v informacijski sistem za predložitev dokumentov s področja trošarin (IS E-TROD), do njega pa se dostopa prek sistema eDavki. Vlagatelji lahko zahtevek vložijo sami ali pa za to pooblastijo drugo osebo.

Več o trošarinah po novem smo tudi že pisali na naši spletni strani, in sicer v tej novici.

Če se zatakne

V primeru nedelovanja informacijskega sistema davčnega organa bodo informacijo o tem objavili na svoji spletni strani in v tem primeru se pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine omogoči vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.

Podrobnejši opis vračila trošarine je objavljen na spletnih straneh finančne uprave.

Kako do identifikacijske številke 

Davčni organ do 1. januarja tekočega leta v informacijskem sistemu davčnega organa določi seznam oseb, ki za tekoče leto izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo. Davčni organ enolično identifikacijsko oznako, poleg nosilcu kmetijskega gospodarstva, dodeli tudi namestniku in članom kmetijskega gospodarstva. Enolična identifikacija oznaka ne bo materializirana (na primer v obliki kartice).

Enolična identifikacijska oznaka (EIO) je 11-mestna številčna oznaka v strukturi DDDDDDDDMMM. Njeni sestavni deli so:

– DDDDDDDD: davčna številka osebe iz petega odstavka 94. člena ZTro-1 (to so osebe, ki za tekoče leto izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo);

– MMM: 11. do 13. številka enotne matične številke občana, fizične osebe iz petega odstavka 94. člena zakona ali fizične osebe, ki jo je oseba iz petega odstavka 94. člena zakona, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, določila za nakup goriva za kmetijstvo.

Primeri EIO za fizično osebo, ki za tekoče leto izpolnjuje pogoje za nakup goriva za kmetijstvo:

Janez Novak

Davčna številka: 12345678

EMŠO: 3112900500123

Enolična identifikacijska oznaka (EIO): 12345678123

Preverba upravičenosti

Fizične osebe bodo po 1. 1. 2023 upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo za tekoče leto (prvič za leto 2023) preverile prek odprtega portala eDavki z vnosom enolične identifikacijske oznake. Podrobnejši opis postopka je dostopen prek spletne povezave v dokumentu »GORIVO ZA KMETIJSTVO Preverjanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo na odprtem portalu eDavki«. Preverjanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo na odprtem portalu eDavki bo mogoče s 1. 1. 2023.

Davčni organ oseb, ki izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo, o upravičenosti do nakupa goriva za kmetijstvo in dodeljeni EIO ne bo pisno seznanil.

Vir: FURS

Nazaj

Prihajajoči dogodki