Za višje pokojnine je treba pohiteti

Za višje pokojnine je treba pohiteti

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala  | 
Za višje pokojnine je treba pohiteti

Jutri, 30. junija, se izteka rok za vložitev vloge za priznanje širšega obsega pravic »drugim« kmetom.

O novostih, ki jih je kmetom prinesla novela ZPIZ-2H, smo že pisali. Zato povsem na kratko povzemamo obe rešitvi, ki jih novela prinaša kmetom, in sicer:

- vštevanje dokupljenih kmečkih let v pokojninsko dobo brez dokupa ter

- priznanje širšega obsega pravic (t.i. drugim oz. nezdruženim) kmetom, ki so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja plačevali enako visoke prispevke kot združeni kmetje, katerim je bil priznan polni obseg pravic.

Več o sami vsebini posamezne novosti je mogoče prebrati TUKAJ.

V zvezi z dokupom kmečkih let posameznikova aktivnost ni nujna, saj je zakon predvidel avtomatizem s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Kdor je torej dokupil »kmečka« leta, mu vloge ni treba vlagati.

Drugače pa velja za uživalce pokojnine ali dela pokojnine, ki so bili zavarovanci iz 11. člena ZPIZ83 – t.i. »drugi« kmetje, ki so plačevali prispevke v enaki višini kot združeni kmetje za polni obseg pravic. To so tisti, ki niso bili vključeni v zadrugo oziroma niso z njo sodelovali ter so plačevali prispevke vsaj od 4. razreda zavarovalne osnove ali višje. Ti bodo do višje pokojnine ali višjega dela pokojnine upravičeni, če bodo vložili zahtevo na ZPIZ. Nove pravice jim bodo priznane od 1.1.2021 (seveda ob hkratnem izpolnjevanju preostalih pogojev), če bodo zahtevo vložili najkasneje do 30.6.2021, v nasprotnem primeru pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Slednje torej pomeni, da se z jutrišnjim dnem rok absolutno ne izteka, saj bodo upravičenci vlogo še vedno lahko vložili, vendar jim bodo pravice priznane s kasnejšim datumom.

Postopek vložitve zahteve

Elektronsko

Zahtevo je mogoče vložiti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer z uporabo elektronskih storitev:

- eVloge za VSE brez uporabe digitalnega podpisa (šifra vloge 10321-8-1-J) ali

- Moj eZpiz za zavarovance in uživalce pravic.

Fizično

V kolikor posameznik ni vešč uporabe elektronskih storitev, lahko zahtevo (dokument je priloga tega dopisa) posreduje tudi priporočeno po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana.

Fizična vloga je dostopna TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki