Za nove plačne izpiske

Za nove plačne izpiske

Sporočila za javnost, Gospodarjenje  | 
Za nove plačne izpiske

Akcijo, ki so jo lani začeli SBC – Klub slovenskih podjetnikov ob strokovni pomoči Vizije računovodstva, Revidere in družbe Simič & Partnerji, podpira čedalje širše zavezništvo različnih organizacij, med drugim jo je podprla tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Pregleden prikaz plače po novem omogočajo vsi vodilni ponudniki poslovnih sistemov in IT storitev za podjetja. V programski opremi imajo podjetja, ki sodelujejo s ponudniki programske opreme Bass, Datalab, E-računi, MIT informatika, Opal, Saop, Spin in Vasco, zdaj možnost, da plačne izpiske zaposlenim prikažejo na razumljiv način, s predstavitvijo šest ključnih podatkov, ki najbolj zanimajo vsakega zaposlenega.

Razlog za akcijo so pogosti primeri, ko zaposleni zaradi številnih postavk, ki so jih polni plačni izpiski, ne vedo, koliko v resnici zaslužijo oziroma koliko za njihovo plačo nameni podjetje (celoten znesek plače, z vsemi prispevki in davki). Posledično je tudi zavedanje, koliko plačujejo za posamezne javne storitve, zelo slabo.

Po zaslugi transparentnega prikaza plače lahko zaposleni takoj razberejo ključne podatke o svoji plači, predvsem:

  • koliko so zaslužili v celoti (bruto bruto plača),
  • koliko od njihove plače je šlo za davke in za prispevke,
  • predvsem zdravstveno in pokojninsko zavarovanje,
  • koliko povračila so prejeli za prehrano in prevoz ter
  • koliko od zasluženega so prejeli na račun.

Namen akcije je dvigovati zavest o tem, kolikšen del plače zaposleni zaslužijo v celoti in koliko od zasluženega prejmejo v obliki neto plače na svoj osebni račun. Takšen prikaz plače je v interesu tako delavcev kot delodajalcev. Več deset članov SBC že več mesecev uporablja nove plačne izpiske.

Akcija je del širše aktivnosti SBC v sklopu akcije ZA podjetno Slovenijo. S to si klub zadnji dve leti prizadeva, da Slovenija postane podjetnikom, podjetnim posameznikom in podjetništvu prijaznejše poslovno okolje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki