Z volkovi je treba upravljati

Z volkovi je treba upravljati

Ekološko kmetijstvo, Drobnica, Gospodarjenje, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja in selekcija  | 
V Sloveniji je okoli 120 volkov, ta številka pa že od leta 2010 strmo narašča.

V Sloveniji je okoli 120 volkov, ta številka pa že od leta 2010 strmo narašča.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije in Zadružna zveza Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo poziv k ohranitvi zaščite volka, ki ga je dvanajst ministrov EU, med njimi je tudi Slovenija, naslovilo na Evropsko komisijo. Menimo, da je ta poziv za Slovenijo popolnoma nesprejemljiv.

Ključne besede: volk, zaščita, upravljanje

Številčnost volka se je v celotni Evropi, pa tudi pri nas,  zelo okrepila. V Evropi je ocenjena populacija 21 500 volkov, v Sloveniji pa okoli 120 volkov, ta številka pa že od leta 2010 strmo narašča. Takšna številnost povzroča veliko težav rejcem živine po vsej Evropi in tudi pri nas, še posebno v hribovitem in gorskem svetu, kjer je varovanje zelo oteženo. Nevladne organizacije na področju kmetijstva smo ostro nasprotovale širjenju volka v alpski prostor. Opozarjali smo na neslutene posledice, ki bi jih povzročila prisotnost volka v alpskem prostoru, tako na obdelanost oziroma popašenost planin, na opuščanje kmetovanja, rekreacijo in turizem, obdelanost krajine in podobno.

Vsi deležniki v Sloveniji ( strokovna javnost, lovci, kmetje), razen nekaterih naravovarstvenikov, se strinjajo, da je populacija volka v Sloveniji v ugodnem stanju, številčnost se neverjetno hitro povečuje, širi pa se tudi v prostoru.  Posledično se strinjajo, da je z volkom treba ustrezno upravljati. Menimo, da razlogov za strogo varovanje ni več in se pridružujemo tistim, ki si prizadevajo, da je potrebno volka iz priloge IV. premestiti v prilogo V. Direktive o habitatih. To bi pomenilo, da volk  ne bi bil strogo zavarovan, temveč bi se z njim upravljalo. 

Evropski rejci, ki so se srečali v Lyonu, so zahtevali od pristojnih institucij, da se odstrani zavarovanje volka. O tem je razpravljal tudi Evropski parlament, ki je izglasoval resolucijo, v kateri zahteva, da se pospešeno pristopi k aktivnostim za reševanje problemov z zvermi. Želeli bi poudariti, da to ni naključje, saj so na Švedskem, ki je tudi članica EU, razglasili določeno območje države kot območje brez volka, kjer želijo ohraniti tradicionalno rejo severnih jelenov. Podobne aktivnosti tečejo tudi v Avstriji za območje alpskega prostora.

Čudi nas, da vzporedno potekata omenjena procesa; eden za odpravo zavarovanja volka, katerega pobudniki so kmetje in lovci, in na drugi strani aktivnosti okoljskih ministrov EU s pozivom evropski komisiji, da ohrani sedanje zavarovanje volka.

Zato zahtevamo, da se umakne podpora Slovenije pozivu Evropski komisiji k ohranitvi stroge zaščite volka, hkrati pa smo predlagali sestanek z resornim ministrom, na katerem bi podrobneje predstavili argumente za to zahtevo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle