Vsaka sprememba na slabše je nesprejemljiva

Vsaka sprememba na slabše je nesprejemljiva

Ekonomika in davki, Dopolnilne dejavnosti, Obvestila za javnost, Dopolnilne dejavnosti, Dopolnilne dejavnosti, Dopolnilne dejavnosti na kmetiji  | 
Vsaka sprememba na slabše je nesprejemljiva

Kakšne spremembe uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/22) za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Predlog ZDoh-2AA je sprva za vse nosilce dopolnilnih dejavnosti predvidel znižanje višine priznanih normiranim odhodkov iz 80% na 40%. Nosilci dopolnilnih dejavnosti bi bili po takem predlogu deležni bistveno slabše davčne obravnave. Poleg tega bi višji dohodki vplivali na določitev zavarovalne osnove v primeru kmečkih zavarovance, kot tudi na višino socialnih transferov. Njihovi prispevki za socialno varnost bi bili višji, pravice iz javnih sredstev (nižji otroški dodatki, izguba štipendije, višje plačilo vrtca, izguba subvencionirane malice in kosila ipd.) pa nižje.

Naš predlog ni bil upoštevan 

V času, ko slovensko kmetijstvo okreva po pandemiji COVID-19 in se hkrati sooča z energetsko krizo, je vsakršna sprememba, ki poslabšuje položaj kmetijstva, nesprejemljiva. Zato smo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) predlagali amandma, s katerim se položaj nosilcev dopolnilnih dejavnosti z vidika davčne obravnave ne bi spreminjal. Naš predlog žal ni bil upoštevan. Kljub temu pa je vplival na sprejem drugačne končne ureditve davčne obravnave zavezancev, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih stroškov. Tako novela ZDoh-2AA višino normiranih stroškov za nosilce dopolnilnih dejavnosti spreminja na naslednji način:

  • za prihodke do višine 12.500 evrov se prizna 80% normiranih stroškov (skupno priznanih 10.000 evrov stroškov)
  • za prihodke od višine 12.500 do 50.000 evrov se prizna 40% normiranih stroškov (skupno priznanih 15.000 evrov stroškov)
  • za prihodki nad 50.000 evrov se normirani stroški ne priznajo (ni priznanih stroškov, vsi prihodki grejo v obdavčitev).

Obdavčitev prek normiranih odhodkov

Kaj navedeno pomeni v praksi, najbolje ponazori spodnja tabela, ki prikazuje obdavčitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če nosilec dopolnilne dejavnosti davčno osnovo ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov.

  2022   2023  
Promet Znesek % Znesek %
12.500 500 4 500 4
25.000 1.000 4 2.000 8
35.000 1.400 4 3.200 9,14
50.000 2.000 4 5.000 10
60.000 4.000 6,67 7.000 11,67

 Posebna ureditev 

Na koncu naj pojasnimo tudi, da sprejeta novela ZDoh-2AA ohranja posebno ureditev v primeru, da kmetija kot celota ugotavlja osnovo za dohodnino iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov. V takem primeru se za prihodke do 100.000 evrov priznajo normirani odhodki v višini 80%, vendar ne več kot 80.000 evrov na nosilca in na drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega gospodinjstva

Nazaj

Prihajajoči dogodki