Vlada prisluhnila KGZS: kmetijska nafta bo cenejša

Vlada prisluhnila KGZS: kmetijska nafta bo cenejša

Sporočila za javnost, Ekonomika in davki, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Kmetijska tehnika  | 
Vlada prisluhnila KGZS: kmetijska nafta bo cenejša

KGZS pozdravlja potezo vlade, ki bo s spremembo zakonodaje omogočila nižje trošarine za kmetijsko mehanizacijo, hkrati pa bo ukrep debirokratizirala. Zbornica dodatno predlaga, da se iz plačevanja trošarine izvzame tudi dvoriščna mehanizacija in da se zaradi ekstremnih pritiskov na cene kmete popolnoma oprosti plačevanja trošarine.

V javni obravnavi je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki bo omogočil nakup davčno označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Kmetje bodo s tem dobili cenejšo nafto.

KGZS še posebej pozdravlja debirokratizacijo znižanja trošarin. V praksi bo zadeva potekala tako, da bodo vsi kmetje (ki bodo izpolnjevali pogoje) od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) dobili  enolično identifikacijsko oznako (šifro), na podlagi katere bodo lahko kupili gorivo po znižani trošarini. Trgovec z gorivom za kmetijstvo pa bo moral zagotoviti tehnične pogoje za evidentiranje količin nabavljenega goriva v informacijskem sistemu davčnega organa.

KGZS bo v okviru javne razprave predlagala še povračilo trošarine za dvoriščno mehanizacijo in popolno oprostitev trošarine za kmete.  Predlog zakona namreč predvideva, da bi bili kmetje v prvem polletju po uveljavitvi zakona popolnoma oproščeni trošarine, v nadaljnjem obdobju pa bi bila oprostitev trošarine le 70 %. KGZS meni, da bi morala biti 100 % izvzetost od plačevanja trošarine za kmete stalna.

Kot je KGZS že opozarjala, je dvig stroškov vhodnih surovin zaradi vojne v Ukrajini narasel do te mere, da ne dosega odkupnih cen, zato je ekonomski položaj kmeta močno oslabljen. Poleg tega je letos pridelke okrnila katastrofalna suša. Omenjene rešitve so zato nujne za stabilizacijo in ohranitev slovenskega kmetijstva.

Nazaj

Prihajajoči dogodki